Jak złożyć wniosek o wizę (eTA) do Kanady

Wiza do Kanady

Jeśli planujesz wybrać się do Kanady drogą lotniczą, będziesz potrzebował tak zwanego dokumentu eTA (Electronic Travel Authorisation – elektroniczna autoryzacja podróży). Do roku 2008 obywatele naszego kraju nie potrzebowali wiz, aby odwiedzić Kanadę. Było to możliwe dzięki ruchowi bezwizowemu pomiędzy oboma krajami. Jednak od marca 2016 roku, władze Kanady wprowadziły obowiązek posiadania eTa dla wielu krajów, nie tylko dla polski. Dotyczy to tylko transportu lotniczego. Jeżeli natomiast podróżujesz drogą lądową lub morską, obowiązku takowego nie ma.

Maksymalny czas który możemy spędzić w Kanadzie po wydaniu tego dokumentu to 6 miesięcy. Jednak pamiętaj, że ostateczną decyzję, czy zostaniemy wpuszczeni i na jaki okres, podejmuje urzędnik na lotnisku. W praktyce nie znam przypadku niewpuszczenia obywatela naszego kraju, przynajmniej w moim otoczeniu.

Ważność eTA: 5 lat od momentu wydania

Koszt eTA: $7 CAD (dolarów kanadyjskich)

W tym poradniku postaram się wyjaśnić Ci niuanse związane ze złożeniem wniosku online. I uwaga! Nie jest to proces trudny. Zamiast płacić za pośrednictwo, zrób to sam!

Co potrzebujemy:

 • Ważny paszport (minimum 6 miesięcy);
 • Działający adres e-mail;
 • Kartę kredytową, debetową lub pre-paid (do zapłaty 7 dolarów kanadyjskich):
  • Visa®, MasterCard®, American Express®,
  • a pre-paid Visa®, MasterCard® or American Express®,
  • Visa Debit,
  • JCB Card,
  • Interac

Pamiętaj: 

 • Jeden wniosek = jedna osoba. Jeżeli potrzebujesz eTA dla większej liczby osób, musisz złożyć analogiczną ilość wniosków. Niestety autorzy systemu nie zautomatyzowali tego procesu…

Strona wniosku eTA nie wspiera języka polskiego. Możemy aplikować w języku angielskim, bądź francuskim. Dla ułatwienia spolszczę wszystkie pytania, dla osób nie-anglojęzycznych.

Pola oznaczone czerwonym napisem (required) są wymagane do prawidłowego uzupełnienia wniosku.

Pamiętaj! Używamy alfabetu bez polskich znaków.

Zaczynamy. Przechodzimy na stronę wniosku eTA:

Po zapoznaniu się z informacjami na pierwszej stronie, klikamy przycisk „Apply for an eTA

Krok 1 – Wybór posiadanego paszportu

 1. Do you have a passport issued by France? (Czy posiadasz paszport wydany przez Francję?)

W naszym przypadku odpowiedź brzmi = No (Nie)

Ukaże się nam instrukcja jak czytać paszport. Przechodzimy dalej: „Continue to the eTA application form

Krok 2

 1. Are you applying on behalf of someone? (Czy składasz wniosek w czyimś imieniu?)

Nie jesteśmy pośrednikami, więc wybieramy: No (Nie), a następnie „Next

Krok 3 – Wniosek

 • What travel document do you plan to use to travel to Canada? (Na jakim dokumencie planujesz podróżować do Kanady?)
  1. Passport – ordinary/regular
  2. Passport – diplomatic
  3. Passport – official
  4. Passport – service
  5. Emergency/temporary travel document
  6. Refugee travel document
  7. Alien passport/travel document issued to non-citizens
  8. Permit to re-enter the United States (I-327)
  9. United States refugee travel document (I-571)

Nie będę opisywał każdego z rodzajów paszportu, ponieważ zakładam że podróżujemy turystycznie, stąd wybór pada na standardowy paszport, czyli: „Passport – ordinary/regular

 • Which country issued your passport? (Kraj który wydał paszport?)

Wybieramy z listy dostępnych krajów POL (Poland) lub inny jeśli ma zastosowanie.

 • What is the nationality noted on this passport? (Jaką narodowość odnotowano w paszporcie?)

Wybieramy „Poland” z listy wyboru, lub inną jeśli ma zastosowanie.

 • Passport number (Numer paszportu)

Wpisujemy nasz numer paszportu. Bądźmy przy tym bardzo uważni, ponieważ w przypadku błędu, operacje trzeba będzie wykonać ponownie, a co za tym idzie, ponownie dokonać płatności. Jeżeli popełnimy błąd, możemy także nie zostać wpuszczeni do samolotu!

 • Passport number (re-enter) (Numer paszportu ponownie)

Dla pewności, system wymaga od ponownego wprowadzenia numeru paszportu.

 • Surname(s) / last name(s) (Nazwisko / nazwiska)

Przepisz dokładnie Twoje nazwisko lub nazwiska z paszportu.

 • Given name(s) / first name(s) (Imię / imiona)

Tak samo jak przy nazwisku, dane muszą być spójne z danymi w paszporcie.

 • Date of birth (Data urodzenia rok / miesiąc / dzień)

Wybieramy z listy rok, miesiąc i dzień naszego urodzenia.

 • Gender (Płeć)

Wybieramy z listy płęć:

 1. Male (męska)
 2. Female (damska)
 3. Unspecifed (nieokreślona)
 • Country/territory of birth (Kraj urodzenia)

Wybieramy z listy kraj w którym się urodziliśmy. W naszym przypadku będzie to „Poland„.

 • City/town of birth (Miasto / miejscowość urodzenia)

Wpisujemy miast lub miejscowość w której się urodziliśmy.

 • Date of issue of passport (Data wydania paszportu)

Przepisujemy z paszportu datę wydania.

 • Date of expiry of passport (Data wygaśnięcia paszportu)

Przepisujemy datę ważności paszportu.

 • Additional nationalities (Dodatkowe obywatelstwa)

Jeżeli posiadasz więcej niż jedno obywatelstwo, należy je wskazać w tym miejscu. Automatycznie uzupełnione jest w naszym przypadku obywatelstwo polskie.

 • Marital status (Stan cywilny)
  • Married (Żonaty/Mężata)
  • Legally Separated (Legalna separacja)
  • Divorced (Rozwiedziony)
  • Annulled Marriage (Anulowany ślub)
  • Widowed (Owdowiały/Owdowiała)
  • Common-Law (Prawo zwyczajowe)
  • Never Married/Single (Nie żonaty/mężata/samotny)

Wybieramy nasz stan cywilny z listy dostępnych opcji.

 • Have you ever applied for or obtained a visa, an eTA or a permit to visit, live, work or study in Canada? (Czy kiedykolwiek wnioskowałeś o wizę, eTA, pozwolenie na wizytę, pobyt, pracę lub studiowanie w Kanadzie?)

Oznaczamy zgodnie z prawdą. W naszym przypadku opcja jest negatywna. Jeśli jednak wybierzesz inaczej, trzeba będzie dodatkowo podać dwukrotnie prawidłowy numer „Unique client identifier (UCI) / Previous Canadian visa, eTA or permit number”.

 • Occupation (Wykonywany zawód)
  • Art, culture, recreation and sport occupations (Zawody w dziedzinie sztuki, kultury, rekreacji i sportu)
  • Business, finance and administration occupations (Zawody w dziedzinie finansów i administracji)
  • Education, law and social, community, and government services occupations (Zawody w dziedzinie edukacji, prawa i społeczności oraz usługi rządowe)
  • Health occupations (Zawody medyczne)
  • Homemaker (Gospodyni domowa)
  • Management occupations (Zawody w dziedzinie zarządzania)
  • Manufacturing and utilities occupations (Zawody w dziedzinie produkcji i użyteczności publicznej)
  • Military/armed forces (Wojsko / siły zbrojne)
  • Natural and applied sciences and related occupations (Nauki przyrodnicze i stosowane oraz zawody pokrewne)
  • Natural resources, agriculture and related production occupations (Zawody w dziedzinie zasobów naturalnych, rolnictwo i związane z nimi zajęcia produkcyjne)
  • Retired (Na emeryturze)
  • Sales and service occupations (Zawody w dziedzinie sprzedaży i usług)
  • Student (Student)
  • Trades, transport and equipment operators and related occupations (Zawody wykwalifikowane, transport, operatorzy maszyn i zawody pokrewne)
  • Unemployed (Bezrobotny)

Wybieramy odpowiednią pozycję z listy. Nie przejmuj się jeśli nie znajdziesz dokładnej dziedziny która określa Twój zawód. Wybierz najbardziej zbliżoną.

 • Job title (Zajmowane stanowisko)

Wybieramy z listy rozwijalnej opcję, najbardziej odpowiadającą naszemu stanowisku.

 • Name of employer or school, as appropriate (Nazwa pracowdawcy lub szkoły w przypadku studentów)

Uzupełniamy dane firmy w której pracujemy, lub nazwę uczelni jeśli studiujemy.

 • Country/territory (Kraj)

Wybieramy kraj naszego miejsca pracy, lub nauki.

 • City/town (Miasto/miejscowość)

Wpisujemy miast w którym pracujemy lub się uczymy.

 • Since what year? (Od jakiego roku?)

Wybieramy z listy rok od którego pracujemy lub się uczymy.

 • Preferred language to contact you (Preferowany język do kontaktu)

Wybieramy z listy preferowany język do kontaktu. Niestety dla nas mamy do wyboru język angielski i francuski. Dla osób które nie posługują się tymi językami, może być nieco trudniej.

 • Email address (Adres e-mail)
 • Email address (re-enter) (Adres e-mal ponownie)

Wpisujemy dwukrotnie adres e-mail. Zachowajmy przy tym maksimum staranności, ponieważ na ten adres otrzymamy zgodę lub odrzucenie naszego wniosku.

 • Apartment/unit number (if applicable) (Numer mieszkania (jeśli występuje))

To pole dotyczy numeru mieszkania. Dla tego też nie jest wymagane.

 • Street/civic number or house name (Ulica / numer domu)

Wpisujemy tutaj numer domu.

 • Street address/name (Adres)

Wpisujemy adres.

 • Street address/name line 2 (if applicable) (Adres 2 linia (jeśli występuje))

Druga linia adresu jeśli występuje.

 • City/town (Miasto / miejscowość)

Wpisujemy miasto lub miejscowość.

 • Country/territory (Państwo)

Wybieramy z listy nasz kraj zamieszkania.

 • District/region (Dystrykt / region)

Możemy wpisać tutaj nasze województwo.

 • Do you know when you will travel to Canada? (Czy wiesz kiedy będziesz podróżować do Kanady?)

Jeżeli nie znamy naszej daty podróży, wybieramy No (Nie). W przeciwnym wypadku wybierz Yes (Tak). Pojawią się dwa dodatkowe pola:

 • When do you plan to travel to Canada? (Kiedy planujesz podróż do Kanady?)

Wybierz datę rok, miesiąc i dzień przylotu na lotniska w Kanadzie.

 • Please enter the time your flight to Canada will depart (Podaj czas odlotu Twojego lotu do Kanady)

Podaj godzinę, minuty wylotu z Twojej destynacji do Kanady, oraz strefę czasową.

 • Have you ever been refused a visa or permit, denied entry to, or ordered to leave Canada or any other country/territory? (Czy kiedykolwiek odmówiono Ci wizy lub pozwolenia, odmówiono ci wjazdu lub nakazano Ci opuszczenie Kanady lub innego kraju / terytorium?)
 • Czy kiedykolwiek popełniłeś, zostałeś aresztowany, oskarżony lub skazany za przestępstwo w jakimkolwiek kraju / terytorium? (Czy kiedykolwiek popełniłeś, zostałeś aresztowany, oskarżony lub skazany za przestępstwo w jakimkolwiek kraju / terytorium?)
 • In the past two years, were you diagnosed with tuberculosis or have you been in close contact with a person with tuberculosis? (Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdiagnozowano u Ciebie gruźlicę lub byłeś w bliskim kontakcie z osobą chorą na gruźlicę?)
 • Do you have one of these conditions? (Czy występuje u Ciebie którakolwiek opcja z listy?)
  • Untreated syphilis (Nieleczona kiła)
  • Untreated drug or alcohol addiction (Nieleczone uzależnienie od narkotyków lub alkoholu)
  • Untreated mental health condition with psychosis (Nieleczona kondycja psychiczna z psychozą)
  • None of the above (Żadne z powyższych)

Na te pytania najlepiej odpowiedzieć No (Nie), a na ostatnie „None of the above”. Jeżeli odpowiemy Yes (Tak) to będziemy musieli udzielić dodatkowych uzasadnień, co w konsekwencji może spowodować nie wydanie eTA.

Pozostaje nam przeczytać zgody i deklaracje, zaznaczyć pole „I Agree” co oznacza, że akceptujemy powyższe warunki.

 • Signature of applicant (Podpis wnioskodawcy)

Wpisujemy tutaj swoje imię i nazwisko a następnie klikamy „Procced to Payment„.

Krok 3 – Podsumowanie

Przechodzimy do płatności klikając „Transmit and pay„.

Krok 4 – Płatność

Najbardziej wygodną formą dla nas będzie płatność kartą. Wybieramy pierwszą opcję, po czym wyświetli się formularz do uzupełnienia:

 • Cardholder Name (Imię i nazwisko właściciela karty)
 • Card Number (Numer karty)
 • Expiry Date (MMYY) (Data ważności karty)
 • Card Security Code (CVV, CVC trzycyfrowy numer bezpieczeństwa znajdujący się z tyłu karty)

Po prawidłowym wprowadzeniu danych, klikamy „Process Transaction” co spowoduje rozpoczęcie transakcji kartowej.

To zasadniczo wszystko co powinniśmy zrobić. Teraz pozostaje nam oczekiwać na rozpatrzenie naszego wniosku. Decyzję otrzymamy na podany adres e-mail w formie:

Jeżeli nie otrzymałeś takiej wiadomości w przeciągu 24h, polecam sprawdzić folder SPAM, a jeżeli tam nie znajduje się ta wiadomość, pozostaje skontaktować się z wystawcą eTA.

Wielu udanych podróży! 🙂


Odpowiedź do artykułu “Jak złożyć wniosek o wizę (eTA) do Kanady

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *